WEMES

Profesjonalny dobór i montaż pomp ciepła

Otrzymaj dofinansowanie do instalacji pompy ciepła w Twoim domu. Pomożemy Ci w tym!​​

Instalacja pompy ciepła to koszt, który zwraca się w przeciągu 5-7 lat. Jednak nasze państwo wspiera takie ekologiczne rozwiązania poprzez wiele programów rządowych, takich jak „Czyste Powietrze”. Ludzie, którzy decydują się na instalację systemu grzewczego, jakim jest pompa ciepła, mogą starać się o dofinansowanie. Dzięki temu zwrot z inwestycji można otrzymać w jeszcze krótszym czasie.

Jeżeli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem lub masz jakiekolwiek pytania serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu – porozmawiamy i wszystko Ci wytłumaczymy.

Sprawdź jak Ci pomożemy w ramach poniższych programów dofinansowania:

Program CZYSTE POWIETRZE

Dla naszych Klientów bezpłatnie świadczymy usługi związane z uzyskaniem dofinansowania z rządowego programu Czyste Powietrze. Przy uzyskaniu dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze możemy kompleksowo zająć się całym procesem. Uzupełniamy wniosek o uzyskanie dotacji, zakładamy konto na portalu Beneficjenta, a także składamy w jego imieniu dokumenty wymagane przy uzyskaniu tej dotacji. Tu decyzja o zakresie naszych działań należy do Inwestora.

Ogólne informacje o programie Czyste Powietrze:

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń. Jej głównym założeniem jest poprawa jakości powietrza zanieczyszczanego przez domy jednorodzinne. Program jest realizowany od 2018 roku, ma być realizowany do 2029r. Program Czyste Powietrze przewiduje również dotacje na pokrycie kwalifikowanych kosztów np. wymiany przestarzałych urządzeń na nowoczesne, proekologiczne systemy grzewcze.

Przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem:

W ramach dofinansowania z programu Czyste Powietrze można sfinansować demontaż starych kotłów na paliwa stałe oraz zastąpienie ich urządzeniem takim jak pompa ciepła, która czerpie ciepło z odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie należy się również na fotowoltaikę i instalację kolektorów słonecznych. Program dotacji obejmuje również wymianę okien i drzwi, docieplenie przegród budowlanych oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kto może uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze?

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze przyznawane jest osobom prywatnym posiadającym dom jednorodzinny oraz osobom zamieszkującym lokal z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dlatego jeśli zastanawiają się Państwo nad wymianą starych urządzeń grzewczych na nowocześniejsze, wydajniejsze, tańsze w utrzymaniu i niezatruwające środowiska, to pompy ciepła oraz dotacje mogą Wam to umożliwić.

Obecnie o dotacje w ramach programu Czyste Powietrze mogą ubiegać się jedynie właściciele już istniejących obiektów.

Skontaktuj się z nami i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat programu Czyste Powietrze